Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de invoering van een gewestelijke steunmaatregel voor personen met een handicap

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 780)

 
Datum ontvangst: 29/01/2024 Datum publicatie: 06/03/2024 Referentie: B.I.V. 71 (23/24), Blz. 7
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 06/03/2024 Referentie: B.I.V. 71 (23/24), Blz. 8
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
31/01/2024 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
31/01/2024 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/03/2024 Ontwikkeling Clémentine Barzin B.I.V. 71 (23/24) 7
06/03/2024 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 71 (23/24) 8
06/03/2024 Repliek Clémentine Barzin B.I.V. 71 (23/24) 10