Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de v.z.w. "Brusselse federatie voor Stedenbouw".

Indiener(s)
Marie Nagy
aan
Hervé Hasquin, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer (Vragen nr 226)

 
Datum ontvangst: 10/01/1997 Datum publicatie: 20/02/1997 Referentie: B.Q.R. 17 (96/97), Blz. 1994
Zittingsperiode: 95/99 Zitting: 96/97 Datum antwoord: 20/02/1997 Referentie: B.Q.R. 17 (96/97), Blz. 1994
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/02/1997 Antwoord Hervé Hasquin B.Q.R. 17 (96/97) 1994
 
Vraag