Logo Parlement Buxellois

Toegevoegde interpellatie betreffende "het politiek akkoord om de voorwaarden inzake talenkennis vast te stellen voor de contractuele ambtenaren en de koppeling hiervan aan de vaststelling van de taalkaders in de administratie".

Indiener(s)
Marie Nagy
aan
Charles Picqué, Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Werkgelegenheid, Huisvesting en Monumenten en Landschappen (Vragen nr 76)
aan
Rufin Grijp, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbaar Ambt, Buitenlandse Handel, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 15)

 
Datum ontvangst: 05/12/1996 Datum publicatie: 13/12/1996 Referentie: V.V. 10 (96/97), Blz. 399
Zittingsperiode: 95/99 Zitting: 96/97 Datum antwoord: 13/12/1996 Referentie: V.V. 11 (96/97), Blz. 426
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/11/1996 Toegevoegde interpellatie Uitgebreid Bureau van de Raad
06/12/1996 Aan het debat over de mededeling van de Regering toeg. inter Uitgebreid Bureau van de Raad
13/12/1996 Voornaamste interpellatie Guy Vanhengel V.V. 10 (96/97) 402
13/12/1996 Ontwikkeling Marie Nagy V.V. 10 (96/97) 399
13/12/1996 Antwoord Charles Picqué V.V. 11 (96/97) 426
13/12/1996 Repliek Marie Nagy V.V. 11 (96/97) 427