Logo Parlement Buxellois

Wetgevingsdossiers

De reglementen, de ontwerpen van ordonnantie en van verordening, de moties en resoluties, de voorstellen, de amendementen, de verslagen, de bulletins.

Zittingsperiode
Assemblees
Dossiers
Filter
Assemblée  Assemblee  Dossier  Dossier  Leg.  Datum van indiening  Type  Type  Intitulé  Opschrift