Logo Parlement Buxellois

Jongerenpanel over de toekomst van Europa

Het Brussels Parlement peilde naar de mening van de jongeren over de toekomst van de democratie in Europa op 5 en 6 februari 2022.

Demi-cercle

Meer dan 750 Brusselaars tussen de 18 en 30 jaar hebben gereageerd op de oproep van het Brussels Parlement om deel te nemen aan een jongerenpanel over de toekomst van Europa op 5 en 6 februari 2022.

Een loting tussen de ingeschreven personen heeft het mogelijk gemaakt om een groep van 40 deelnemers samen te stellen, zo representatief mogelijk voor de hele Brusselse bevolking, op basis van het geslacht, de gemeente waar men woont, de taal en het opleidingsniveau (meer info over de samenstelling van het panel).

Dit event paste in het kader van de Conferentie over de Toekomst van Europa. Voor deze conferentie wordt een brede bevraging georganiseerd van alle Europese burgers. Iedereen kan zijn of haar stem laten horen over de prioriteiten en uitdagingen waar Europa voor staat.

De deelnemers formuleren samen aanbevelingen, die vervolgens op Europees niveau gedeeld zullen worden en de toekomst van de Europese Unie mee vorm zullen geven.

De 40 jongeren werden uitgenodigd om samen na te denken over de volgende vragen:

 • Hoe kunnen we de participatie aan de beslissingen van de Europese Unie nog verbeteren?
 • Hoe maken we van Brussel de hoofdstad van alle Europeanen?
 • Hoe verdedigen we de rechten en vrijheden van alle Europeanen?
 • Hoe garanderen we de toegang tot onafhankelijke informatie en bestrijden we fake news?
 • Hoe versterken we de uitwisseling tussen Europese jongeren?

Zij hebben de antwoorden op deze vragen gezicht door zich te concentreren op vijf thema’s die zij samen hebben bepaald: de werking van de Europese instellingen, burgerparticipatie (met inbegrip van stemrecht), Europese identiteit, bewustmaking en onderwijs.

Vervolgens stelden zij meer dan 40 aanbevelingen op, waarvan er 38 werden goedgekeurd. Deze zullen op Europees niveau worden gedeeld en de toekomst van de Europese Unie mee vormgeven.

Videos van het panel :

 • Zaterdag 5 februari 2022 :

 • Zondag 6 februari 2022 :

Samenstelling van het panel

 • Gender

 • Taal

 • Opleidingsniveau

 • Woonplaats
1000 6
1030 4
1040 2
1050 3
1060 2
1070 3
1080 3
1081 1
1082 1
1083 1
1090 3
1140 1
1150 1
1160 1
1170 2
1180 2
1190 1
1200 1
1210 2

 

Contact: yourope@parlement.brussels