Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier B-66/1-20/21

Kruispuntbank van de wetgeving
B-66/1-20/21 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 maart 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de gegevensoverdracht van noodzakelijke gegevens naar de gefedereerde entiteiten,de lokale overheden of politiediensten met als doel het handhaven van de verplichte quarantaine of testing van de reizigers afkomstig uitkomende van buitenlandse zones bij wie een quarantaine of testing verplicht is bij aankomst in België
 
Indiener: Regering
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: 02/04/2021 Datum van bekrachtiging: 02/04/2021 Datum publicatie: 12/04/2021
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
29/03/2021 Indiening Regering B-66/1-20/21 
31/03/2021 Schriftelijk verslag Céline Fremault B-66/2-20/21 
31/03/2021 Aanwijzing van de rapporteur Céline Fremault  
31/03/2021 Algemene bespreking in commissie  
31/03/2021 Bespreking van de artikelen in commissie  
31/03/2021 Stemmingen in commissie  
31/03/2021 Aangenomen in commissie  
02/04/2021 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 18 (20/21)  3
02/04/2021 Tussenkomst Céline Fremault V.V. 18 (20/21)  3
02/04/2021 Tussenkomst Magali Plovie V.V. 18 (20/21)  5
02/04/2021 Tussenkomst Viviane Teitelbaum V.V. 18 (20/21)  6
02/04/2021 Tussenkomst Véronique Jamoulle V.V. 18 (20/21)  6
02/04/2021 Tussenkomst Françoise De Smedt V.V. 18 (20/21)  7
02/04/2021 Tussenkomst Gilles Verstraeten V.V. 18 (20/21)  8
02/04/2021 Tussenkomst Els Rochette V.V. 18 (20/21)  8
02/04/2021 Tussenkomst Khadija Zamouri V.V. 18 (20/21)  9
02/04/2021 Tussenkomst Emmanuel De Bock V.V. 18 (20/21)  10
02/04/2021 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 18 (20/21)  14
02/04/2021 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 19 (20/21)  9
02/04/2021 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 19 (20/21)  10
12/04/2021 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur