Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier B-76/1-16/17

Kruispuntbank van de wetgeving
B-76/1-16/17 Voorstel van gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen.
 
Indiener: Picqué Charles
De Bock Emmanuel
Genot Zoé
De Lille Bruno
Désir Caroline
Cerexhe Benoît
De Wolf Vincent
Rubriek(en): Verenigde Vergadering
Goed bestuur en transparantie
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17
Datum stemming: 01/12/2017 Datum van bekrachtiging: 14/12/2017 Datum publicatie: 24/01/2018
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
17/07/2017 Indiening Charles Picqué, Emmanuel De Bock, Zoé Genot, Bruno De Lille, Caroline Désir, Benoît Cerexhe, Vincent De Wolf B-76/1-16/17 
20/07/2017 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 27 (16/17)  4
20/07/2017 verwijzing naar interparlementaire commissie V.V. 27 (16/17)  4
19/09/2017 Aanwijzing van de rapporteur Els Ampe, Fabian Maingain  
19/09/2017 Algemene bespreking in commissie  
20/10/2017 Bespreking van de artikelen in commissie  
20/10/2017 Stemmingen in commissie  
20/10/2017 Aangenomen in commissie  
20/10/2017 Schriftelijk verslag Fabian Maingain, Els Ampe B-76/2-17/18 
01/12/2017 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 8 (17/18)  16
01/12/2017 Amendement(en) na verslag Vincent De Wolf B-76/3-17/18 
01/12/2017 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 8 (17/18)  18
01/12/2017 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 8 (17/18)  18
24/01/2018 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur