Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier B-74/1-20/21

B-74/1-20/21 Voorstel van resolutie betreffende het verhelpen aan de aanhoudende inbreuken op de taalwetgeving in de benoemingen bij de OCMW's in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.
 
Indiener: Verstraeten Gilles
Van Achter Cieltje
Vanden Borre Mathias
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: 22/04/2022 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
26/04/2021 Indiening Gilles Verstraeten, Cieltje Van Achter, Mathias Vanden Borre B-74/1-20/21 
09/07/2021 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 28 (20/21)  1
09/07/2021 Verwijzing commissie Gezondheid en Bijstand aan personen V.V. 28 (20/21)  2
24/02/2022 Aanwijzing van de rapporteur Farida Tahar  
24/02/2022 Algemene bespreking in commissie  
24/02/2022 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden  
24/02/2022 Stemmingen in commissie  
24/02/2022 Verworpen in Commissie  
24/02/2022 Schriftelijk verslag Farida Tahar B-74/2-21/22 
22/04/2022 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 21 (21/22)  1
22/04/2022 Tussenkomst Gilles Verstraeten V.V. 21 (21/22)  2
22/04/2022 Tussenkomst Juan Benjumea Moreno V.V. 21 (21/22)  3
22/04/2022 Tussenkomst David Leisterh V.V. 21 (21/22)  5
22/04/2022 Tussenkomst Khadija Zamouri V.V. 21 (21/22)  6
22/04/2022 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 22 (21/22)  6
22/04/2022 Verworpen in plenaire vergadering V.V. 22 (21/22)  6