Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-232/1-15/16

Kruispuntbank van de wetgeving
A-232/1-15/16 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Euro-Mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de regering van de Staat Israël, anderzijds, gedaan te Luxemburg op 10 juni 2013.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en): Externe betrekkingen
Europese Unie
Internationale verdragen
Luchthaven en luchtvaart
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 15/16
Datum stemming: 10/06/2016 Datum van bekrachtiging: 23/06/2016 Datum publicatie: 14/07/2016
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
01/10/2015 Indiening Regering A-232/1-15/16 
02/10/2015 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 4 (15/16)  9
11/01/2016 Bespreking uitgesteld  
23/05/2016 Aanwijzing van de rapporteur Emmanuel De Bock  
23/05/2016 Algemene bespreking in commissie  
23/05/2016 Bespreking van de artikelen in commissie  
23/05/2016 Stemmingen in commissie  
23/05/2016 Aangenomen in commissie  
23/05/2016 Schriftelijk verslag Emmanuel De Bock, Marc Loewenstein A-232/2-15/16 
10/06/2016 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 36 (15/16)  15
10/06/2016 Tussenkomst Marc Loewenstein V.V. 36 (15/16)  16
10/06/2016 Tussenkomst Zoé Genot V.V. 36 (15/16)  19
10/06/2016 Tussenkomst Bruno De Lille V.V. 36 (15/16)  20
10/06/2016 Tussenkomst Youssef Handichi V.V. 36 (15/16)  21
10/06/2016 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 36 (15/16)  26
10/06/2016 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 37 (15/16)  44
10/06/2016 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 37 (15/16)  44
14/07/2016 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur