Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-410/1-12/13

Kruispuntbank van de wetgeving
A-410/1-12/13 Voorstel van verordening tot wijziging van de opcentiemen op de personenbelasting en de onroerende voorheffing.
 
Indiener: De Bock Emmanuel
Gosuin Didie
Rubriek(en): nihil
 
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 12/13
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
24/05/2013 Indiening Emmanuel De Bock, Didier Gosuin A-410/1-12/13 
16/10/2013 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 1 (13/14)  33
16/10/2013 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 1 (13/14)  33