Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-261/1-20/21

Kruispuntbank van de wetgeving
A-261/1-20/21 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Armenië inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van het personeel van de diplomatieke missies en consulaire posten, ondertekend te Brussel op 4 december 2018.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: 19/03/2021 Datum van bekrachtiging: 15/04/2021 Datum publicatie: 23/04/2021
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
28/10/2020 Indiening Regering A-261/1-20/21 
20/11/2020 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 10 (20/21)  3
01/03/2021 Aanwijzing van de rapporteur Emmanuel De Bock  
01/03/2021 Algemene bespreking in commissie  
01/03/2021 Bespreking van de artikelen in commissie  
01/03/2021 Stemmingen in commissie  
01/03/2021 Aangenomen in commissie  
01/03/2021 Schriftelijk verslag Emmanuel De Bock A-261/2-20/21 
19/03/2021 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 25 (20/21)  17
19/03/2021 Tussenkomst Emmanuel De Bock V.V. 25 (20/21)  18
19/03/2021 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 25 (20/21)  18
19/03/2021 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 26 (20/21)  12
19/03/2021 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 26 (20/21)  13
23/04/2021 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur