Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-277/1-20/21

Kruispuntbank van de wetgeving
A-277/1-20/21 Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen ten gevolge van de nieuwe federale regelgeving inzake de inschrijving van de motorvoertuigen en aanhangwagens.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: 18/12/2020 Datum van bekrachtiging: 18/12/2020 Datum publicatie: 05/01/2021
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
13/11/2020 Indiening Regering A-277/1-20/21 
20/11/2020 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 10 (20/21)  3
07/12/2020 Aanwijzing van de rapporteur Latifa Aït Baala, Emmanuel De Bock  
07/12/2020 Algemene bespreking in commissie  
07/12/2020 Bespreking van de artikelen in commissie  
07/12/2020 Stemmingen in commissie  
07/12/2020 Aangenomen in commissie  
07/12/2020 Schriftelijk verslag Latifa Aït Baala, Emmanuel De Bock A-277/2-20/21 
18/12/2020 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 16 (20/21)  24
18/12/2020 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 16 (20/21)  24
18/12/2020 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 17 (20/21)  27
18/12/2020 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 17 (20/21)  27
05/01/2021 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur