Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-418/1-21/22

Kruispuntbank van de wetgeving
A-418/1-21/22 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 13 juli 2021 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de coördinatie van het beleid inzake grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22
Datum stemming: 10/11/2021 Datum van bekrachtiging: 02/12/2021 Datum publicatie: 17/12/2021
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
21/09/2021 Indiening Regering A-418/1-21/22 
08/10/2021 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie V.V. 3 (21/22)  3
20/10/2021 Aanwijzing van de rapporteur Viviane Teitelbaum  
20/10/2021 Algemene bespreking in commissie  
20/10/2021 Bespreking van de artikelen in commissie  
20/10/2021 Stemmingen in commissie  
20/10/2021 Aangenomen in commissie  
20/10/2021 Schriftelijk verslag Viviane Teitelbaum A-418/2-21/22 
10/11/2021 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 9 (21/22)  22
10/11/2021 Tussenkomst Ingrid Parmentier V.V. 9 (21/22)  22
10/11/2021 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 9 (21/22)  23
10/11/2021 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 10 (21/22)  27
10/11/2021 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 10 (21/22)  27
17/12/2021 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur