Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-637/1-17/18

Kruispuntbank van de wetgeving
A-637/1-17/18 Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 23 november 2017 houdende wetgevende aanpassingen met het oog op de overname van de dienst onroerende voorheffing door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met het oog op de indexatie van de premie ten voordele van de houders van een zakelijk recht op een in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen onroerend goed waarin zij en hun gezin hun woonplaats hebben.
 
Indiener: De Bock Emmanuel
Uyttendaele Julien
Cerexhe Benoît
Cornelis Stefan
Van Damme Jef
Delva Paul
Rubriek(en): Gewestelijke belastingen en heffingen (algemeen)
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18
Datum stemming: 25/05/2018 Datum van bekrachtiging: 14/06/2018 Datum publicatie: 22/06/2018
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
05/02/2018 Indiening Emmanuel De Bock, Julien Uyttendaele, Benoît Cerexhe, Stefan Cornelis, Jef Van Damme, Paul Delva A-637/1-17/18 
30/03/2018 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 27 (17/18)  14
30/03/2018 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 27 (17/18)  15
14/05/2018 Aanwijzing van de rapporteur Fabian Maingain  
14/05/2018 Algemene bespreking in commissie  
14/05/2018 Bespreking van de artikelen in commissie  
14/05/2018 Stemmingen in commissie  
14/05/2018 Aangenomen in commissie  
14/05/2018 Schriftelijk verslag Fabian Maingain A-637/2-17/18 
25/05/2018 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 31 (17/18)  73
25/05/2018 Tussenkomst Emmanuel De Bock V.V. 31 (17/18)  73
25/05/2018 Tussenkomst Julien Uyttendaele V.V. 31 (17/18)  75
25/05/2018 Tussenkomst Benoît Cerexhe V.V. 31 (17/18)  75
25/05/2018 Tussenkomst Stefan Cornelis V.V. 31 (17/18)  76
25/05/2018 Tussenkomst Paul Delva V.V. 31 (17/18)  77
25/05/2018 Tussenkomst Zoé Genot V.V. 31 (17/18)  77
25/05/2018 Tussenkomst Johan Van den Driessche V.V. 31 (17/18)  77
25/05/2018 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 31 (17/18)  78
25/05/2018 Aangehouden stemmingen in plenaire vergadering V.V. 32 (17/18)  106
25/05/2018 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 32 (17/18)  107
25/05/2018 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 32 (17/18)  107
25/05/2018 Amendement(en) na verslag Stefan Cornelis, Emmanuel De Bock, Julien Uyttendaele, Jef Van Damme, Benoît Cerexhe, Paul Delva A-637/3-17/18 
22/06/2018 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur