Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-51/1-19/20

Kruispuntbank van de wetgeving
A-51/1-19/20 Voorstel van ordonnantie houdende het verbod op het dragen van opzichtige tekenen van overtuiging in de diensten van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de instellingen van openbaar nut en de van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest afhangende entiteiten.
 
Indiener: De Wolf Vincent
Dufourny Dominique
Teitelbaum Viviane
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
05/11/2019 Indiening Vincent De Wolf, Dominique Dufourny, Viviane Teitelbaum A-51/1-19/20 
29/11/2019 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 8 (19/20)  10
29/11/2019 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 8 (19/20)  10