Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-329/1-20/21

Kruispuntbank van de wetgeving
A-329/1-20/21 Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud teneinde het statuut van "stedelijk natuurpark" in te stellen.
 
Indiener: Van Goidsenhoven Gaëtan
Bertrand Alexia
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
25/02/2021 Indiening Gaëtan Van Goidsenhoven, Alexia Bertrand A-329/1-20/21 
10/11/2021 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 9 (21/22)  5
10/11/2021 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie V.V. 9 (21/22)  5
13/07/2022 Aanwijzing van de rapporteur Ingrid Parmentier  
13/07/2022 Algemene bespreking in commissie  
13/07/2022 Bespreking van de artikelen in commissie  
13/07/2022 Stemmingen in commissie  
13/07/2022 Verworpen in Commissie