Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-303/1-20/21

Kruispuntbank van de wetgeving
A-303/1-20/21 Voorstel van ordonnantie teneinde de praktijktesten effectief te maken en een gespecialiseerde cel op te richten voor de bestrijding van discriminatie op de arbeidsmarkt en tot wijziging van de ordonnantie van 30 april 2009 betreffende het toezicht op de reglementeringen inzake werkgelegenheid die tot de bevoegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoren en tot invoering van administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op deze reglementeringen en de ordonnantie van 4 september 2008 betreffende de strijd tegen discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling.
 
Indiener: Obolensky Petya
De Smedt Françoise
Handichi Youssef
Koplowicz Stéphanie
Busselen Jan
Vancauwenberge Luc
Dagrin Francis
De Bock Caroline
Kerckhofs Jean-Pierre
Lahssaini Leila
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
08/01/2021 Indiening Petya Obolensky, Françoise De Smedt, Youssef Handichi, Stéphanie Koplowicz, Jan Busselen, Luc Vancauwenberge, Francis Dagrin, Caroline De Bock, Jean-Pierre Kerckhofs, Leila Lahssaini A-303/1-20/21 
11/03/2022 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 25 (21/22)  3
11/03/2022 Verwijzing commissie Economische Zaken en Tewerkstelling V.V. 25 (21/22)  3