Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-531/1-20/21

Kruispuntbank van de wetgeving
A-531/1-20/21 Voorstel van gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van de Nieuwe Gemeentewet en van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek.
 
Indiener: Vanden Borre Mathias
Van Achter Cieltje
Verstraeten Gilles
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
25/05/2021 Indiening Mathias Vanden Borre, Cieltje Van Achter, Gilles Verstraeten A-531/1-20/21 
24/03/2022 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 27 (21/22)  14
24/03/2022 Verwijzing naar interparlementaire commissie V.V. 27 (21/22)  14