Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-83/1-19/20

A-83/1-19/20 Voorstel van resolutie betreffende het administratief en geldelijk statuut van de plaatselijke en gewestelijke openbare besturen, de ziekenhuizen en de OCMW's.
 
Indiener: Handichi Youssef
De Smedt Françoise
Dagrin Francis
Vancauwenberge Luc
De Bock Caroline
Koplowicz Stéphanie
Obolensky Petya
Groppi Elisa
Kerckhofs Jean-Pierre
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
06/11/2019 Indiening Youssef Handichi, Françoise De Smedt, Francis Dagrin, Luc Vancauwenberge, Caroline De Bock, Stéphanie Koplowicz, Petya Obolensky, Elisa Groppi, Jean-Pierre Kerckhofs A-83/1-19/20 
15/11/2019 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 7 (19/20)  46
15/11/2019 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 7 (19/20)  46
20/12/2021 Door zijn auteur ingetrokken