Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-283/1-20/21

A-283/1-20/21 Voorstel van resolutie over de uitvoering van de doodstraf tegen professor Ahmadreza Djalali.
 
Indiener: Benjumea Moreno Juan
Lecocq Marie
Rochette Els
Uyttendaele Julien
Dejonghe Carla
Magdalijns Christophe
Aït Baala Latifa
Lefrancq Véronique
Van Achter Cieltje
De Beukelaer Christophe
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: 04/12/2020 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
02/12/2020 Indiening Juan Benjumea Moreno, Marie Lecocq, Els Rochette, Julien Uyttendaele, Carla Dejonghe, Christophe Magdalijns, Latifa Aït Baala, Véronique Lefrancq, Cieltje Van Achter, Christophe De Beukelaer A-283/1-20/21 
04/12/2020 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 12 (20/21)  8
04/12/2020 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 12 (20/21)  8
04/12/2020 Aanwijzing van de rapporteur Alexia Bertrand  
04/12/2020 Algemene bespreking in commissie  
04/12/2020 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden  
04/12/2020 Stemmingen in commissie  
04/12/2020 Aangenomen in commissie  
04/12/2020 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 13 (20/21)  32
04/12/2020 Tussenkomst Alexia Bertrand V.V. 13 (20/21)  32
04/12/2020 Tussenkomst Juan Benjumea Moreno V.V. 13 (20/21)  34
04/12/2020 Tussenkomst Pepijn Kennis V.V. 13 (20/21)  35
04/12/2020 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden V.V. 13 (20/21)  35
04/12/2020 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 13 (20/21)  39
04/12/2020 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 13 (20/21)  39
04/12/2020 Schriftelijk verslag Alexia Bertrand A-283/2-20/21 
04/12/2020 Resolutie aangenomen door het Parlement Het Parlement A-283/3-20/21