Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-322/1-20/21

A-322/1-20/21 Voorstel van resolutie tot goedkeuring van een echte strategie voor de renovatie van de Brusselse gebouwen
 
Indiener: Bertrand Alexia
Teitelbaum Viviane
Czekalski Aurélie
Coomans de Brachène Geoffroy
Leisterh David
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: 01/07/2022 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
11/02/2021 Indiening Alexia Bertrand, Viviane Teitelbaum, Aurélie Czekalski, Geoffroy Coomans de Brachène, David Leisterh A-322/1-20/21 
25/06/2021 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 36 (20/21)  5
25/06/2021 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 36 (20/21)  6
24/01/2022 Aanwijzing van de rapporteur Juan Benjumea Moreno  
24/01/2022 Algemene bespreking in commissie  
24/01/2022 Verzoek om advies van een andere commissie  
23/03/2022 Aanwijzing van de rapporteur Cieltje Van Achter  
23/03/2022 Algemene bespreking in commissie  
23/03/2022 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden  
23/03/2022 Advies van een andere commissie  
20/06/2022 Algemene bespreking in commissie  
20/06/2022 Stemmingen in commissie  
20/06/2022 Verworpen in Commissie  
20/06/2022 Schriftelijk verslag Juan Benjumea Moreno A-322/2-21/22 
01/07/2022 Algemene bespreking in plenaire vergadering  
01/07/2022 Tussenkomst Alexia Bertrand  
01/07/2022 Tussenkomst Isabelle Emmery  
01/07/2022 Tussenkomst Cieltje Van Achter  
01/07/2022 Tussenkomst Pepijn Kennis  
01/07/2022 Tussenkomst Marie Nagy  
01/07/2022 Naamstemmingen in plenaire vergadering  
01/07/2022 Verworpen in plenaire vergadering