Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-415/1-20/21

A-415/1-20/21 Voorstel van resolutie ertoe strekkende van gedeelde (micro)mobiliteit een nieuwe pijler van de mobiliteit in Brussel te maken.
 
Indiener: Weytsman David
d'Ursel Anne-Charlotte
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: 11/03/2022 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
14/09/2021 Indiening David Weytsman, Anne-Charlotte d'Ursel A-415/1-20/21 
04/02/2022 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 21 (21/22)  3
04/02/2022 Verwijzing commissie Mobiliteit V.V. 21 (21/22)  3
22/02/2022 Aanwijzing van de rapporteur Cieltje Van Achter  
22/02/2022 Algemene bespreking in commissie  
22/02/2022 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden  
22/02/2022 Stemmingen in commissie  
22/02/2022 Verworpen in Commissie  
22/02/2022 Schriftelijk verslag Cieltje Van Achter A-415/2-21/22 
11/03/2022 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 25 (21/22)  25
11/03/2022 Tussenkomst Cieltje Van Achter V.V. 25 (21/22)  26
11/03/2022 Tussenkomst David Weytsman V.V. 25 (21/22)  26
11/03/2022 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 26 (21/22)  6
11/03/2022 Verworpen in plenaire vergadering V.V. 26 (21/22)  6