Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-416/1-20/21

A-416/1-20/21 Voorstel van resolutie over het herstel van de termen « Open Monumentendagen » en « Journées du Patrimoine ».
 
Indiener: Van Goidsenhoven Gaëtan
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: 22/04/2022 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
16/09/2021 Indiening Gaëtan Van Goidsenhoven A-416/1-20/21 
04/02/2022 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 21 (21/22)  3
04/02/2022 Verwijzing commissie Territoriale Ontwikkeling V.V. 21 (21/22)  3
21/03/2022 Aanwijzing van de rapporteur Véronique Jamoulle  
21/03/2022 Algemene bespreking in commissie  
21/03/2022 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden  
21/03/2022 Stemmingen in commissie  
21/03/2022 Verworpen in Commissie  
21/03/2022 Schriftelijk verslag Véronique Jamoulle A-416/2-21/22 
22/04/2022 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 29 (21/22)  23
22/04/2022 Tussenkomst Hilde Sabbe V.V. 29 (21/22)  23
22/04/2022 Tussenkomst Marie Nagy V.V. 29 (21/22)  23
22/04/2022 Tussenkomst Isabelle Pauthier V.V. 29 (21/22)  24
22/04/2022 Tussenkomst Gaëtan Van Goidsenhoven V.V. 29 (21/22)  25
22/04/2022 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 30 (21/22)  29
22/04/2022 Verworpen in plenaire vergadering V.V. 30 (21/22)  29