Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-438/1-21/22

A-438/1-21/22 Voorstel van resolutie teneinde niet over te gaan tot de verkoop van een deel van het terrein van de Witte Vrouwen aan de gemeente Sint-Pieters-Woluwe en het aantal te bouwen sociale woningen te verhogen.
 
Indiener: De Smedt Françoise
Handichi Youssef
Koplowicz Stéphanie
Busselen Jan
Obolensky Petya
Vancauwenberge Luc
Dagrin Francis
Lahssaini Leila
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22
Datum stemming: 22/04/2022 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
27/01/2022 Indiening Françoise De Smedt, Youssef Handichi, Stéphanie Koplowicz, Jan Busselen, Petya Obolensky, Luc Vancauwenberge, Francis Dagrin, Leila Lahssaini A-438/1-21/22 
04/02/2022 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 21 (21/22)  3
04/02/2022 Verwijzing commissie Huisvesting V.V. 21 (21/22)  3
17/03/2022 Aanwijzing van de rapporteur Martin Casier  
17/03/2022 Algemene bespreking in commissie  
17/03/2022 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden  
17/03/2022 Stemmingen in commissie  
17/03/2022 Verworpen in Commissie  
17/03/2022 Schriftelijk verslag Martin Casier A-438/2-21/22 
22/04/2022 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 29 (21/22)  8
22/04/2022 Tussenkomst Martin Casier V.V. 29 (21/22)  8
22/04/2022 Tussenkomst Françoise De Smedt V.V. 29 (21/22)  8
22/04/2022 Tussenkomst Alexia Bertrand V.V. 29 (21/22)  9
22/04/2022 Tussenkomst Isabelle Pauthier V.V. 29 (21/22)  11
22/04/2022 Tussenkomst Joëlle Maison V.V. 29 (21/22)  12
22/04/2022 Tussenkomst Pepijn Kennis V.V. 29 (21/22)  13
22/04/2022 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 30 (21/22)  25
22/04/2022 Verworpen in plenaire vergadering V.V. 30 (21/22)  26