Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-558/1-21/22

A-558/1-21/22 Ontwerp van ordonnantie houdende de aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2022.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22
Datum stemming: 01/07/2022 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
20/05/2022 Indiening Regering A-558/1-21/22 
03/06/2022 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 33 (21/22)  1
07/06/2022 Indiening Regering A-558/1-21/22 (vervolg 1) 
07/06/2022 Indiening Regering A-558/1-21/22 (vervolg 2) 
07/06/2022 Indiening Regering A-558/1-21/22 (vervolg 3) 
07/06/2022 Indiening Regering A-558/1-21/22 (vervolg 4) 
13/06/2022 Aanwijzing van de rapporteur Marc-Jean Ghyssels  
13/06/2022 Samengevoegde algemene bespreking in commissie  
20/06/2022 Samengevoegde algemene bespreking in commissie  
20/06/2022 Stemmingen in commissie  
20/06/2022 Aangenomen in commissie  
20/06/2022 Schriftelijk verslag Marc-Jean Ghyssels A-558/2-21/22 
01/07/2022 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering  
01/07/2022 Tussenkomst Marc-Jean Ghyssels  
01/07/2022 Tussenkomst Alexia Bertrand  
01/07/2022 Tussenkomst Cieltje Van Achter  
01/07/2022 Tussenkomst Arnaud Verstraete  
01/07/2022 Tussenkomst Françoise De Smedt  
01/07/2022 Tussenkomst Dominiek Lootens-Stael  
01/07/2022 Tussenkomst Marie Lecocq  
01/07/2022 Tussenkomst Christophe Magdalijns  
01/07/2022 Tussenkomst Fouad Ahidar  
01/07/2022 Tussenkomst Christophe De Beukelaer  
01/07/2022 Tussenkomst Emmanuel De Bock  
01/07/2022 Tussenkomst Jan Busselen  
01/07/2022 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering  
01/07/2022 Naamstemmingen in plenaire vergadering  
01/07/2022 Aangenomen in plenaire vergadering