Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende partnerschappen tussen supermarkten en sociale kruidenierswinkels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 101)

 
Datum ontvangst: 24/03/2020 Datum publicatie: 01/07/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 30/06/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/06/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Zoals u weet, neemt het aantal mensen die gebruikmaken van de voedselhulpdiensten voortdurend toe. Bovendien volstaat de overheidsfinanciering van de OCMW's niet meer om mensen in nood te kunnen begeleiden en te blijven helpen. De partnerschappen met de lokale actoren zijn een van de alternatieven, maar daar lijkt een einde aan te komen. Zoals u hebt begrepen, worden de opties voor de sociale kruidenierswinkels almaar kleiner.

In oktober laatstleden hebt u verklaard dat u de verschillende betrokken administraties zou bijbrengen om samen te werken aan de invoering van een hele reeks maatregelen om de doelstellingen vervat in het regeerakkoord inzake toegankelijkheid van kwaliteitsvoeding voor iedereen, met name voor de meest achtergestelde bevolkingsgroepen, te kunnen bereiken.

Ik wil nogmaals de balans van de situatie opmaken en u de volgende vragen stellen:

- Hebben die ontmoetingen plaatsgehad? Zo ja, wat is daaruit voortgekomen?

- Hebt u contact opgenomen met de OCMW-voorzitters?

- Hebt u gehoord van soortgelijke situaties van andere sociale kruidenierswinkels?

- Welke maatregelen neemt u om een evenwicht te herstellen tussen de voedselhulp en de plannen van de grote supermarkten om producten die niet aan de normen voldoen of bijna vervallen, met korting te verkopen?
 
 
Antwoord    Zoals u zich kunt voorstellen, heeft de gezondheidscrisis onze agenda's ernstig verstoord.

Het overleg tussen de verschillende betrokken administraties werd uitgesteld.

De gezondheidscrisis zal het echter mogelijk hebben gemaakt om de noodzaak van een strategie voor de toegankelijkheid van kwaliteitsvoedsel voor iedereen te herbevestigen en te benadrukken.

We zijn overigens gestart met een denkoefening over dit thema in samenwerking met het Voedselhulpoverleg van de Federatie van Sociale Diensten.

Dit overleg brengt de actoren van de voedselhulp samen om:

- synergiën tussen hen te creëren;
- veranderingen in de praktijk te stimuleren;
- een pleidooi te ontwikkelen over de toegang tot voedsel.

In het kader van de besprekingen over het herstel- en herschikkingsplan, pleiten wij voor een geleidelijke afschaffing van de voedselhulp die uitsluitend gebaseerd is op een liefdadigheidsmodel.

Het is duidelijk dat de huidige crisis de beperkingen van dit model heeft blootgelegd.

Wat betreft uw vraag over het partnerschap tussen de sociale kruidenierswinkel in Sint-Agatha-Berchem en lokale handelszaken, heb ik hierover nog geen contact gehad met de voorzitter van het OCMW in kwestie, maar kan ik u echter wel bevestigen dat dit project wel degelijk bekend bij het Voedselhulpoverleg.

De meeste voedselhulpactoren, waaronder sociale kruidenierswinkels, hebben afspraken met kleine, middelgrote en grote handelaren.

Met een totaal van zo'n zeventig actoren, zijn deze partnerschappen talrijk.

De website van het Voedselhulpoverleg bevat een lijst van alle actoren en van de verschillende projecten.

Tot slot, stellen de werkzaamheden in het kader van het Voedselhulpoverleg de actoren die rond de tafel zitten in staat na te denken over oplossingen en strategieën met betrekking tot het handelsbeleid van de grote handelaren.

Afspraken worden per geval gemaakt.