Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de hervorming van het dispositief Impulseo.

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 212)

 
Datum ontvangst: 27/08/2020 Datum publicatie: 12/11/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 06/11/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
24/09/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Sinds het begin van de COVID-19-crisis heeft de eerstelijnszorg zijn naam meer dan ooit verdiend en onze huisartsen hebben moedig en onvermoeibaar hun bezorgde patiënten op afstand ondersteund in het licht van de crisis.

Net als veel andere beroepen hebben deze huisartsen hun inkomen zien krimpen als gevolg van een afname van hun "fysieke" consulten. Zo blijkt uit een studie van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen over het uitstel van zorg buiten COVID-19 dat 52% van de ondervraagden tijdens de lockdown dacht dat het niet mogelijk was om een arts te raadplegen om welke reden dan ook - essentieel of niet -.

Het is bekend dat het risico op een tekort aan huisartsen in bepaalde wijken van het Gewest al groot is. U was dus begonnen met de hervorming van het Impulseo-systeem, dat tot doel heeft de vestiging van huisartsen in gebieden met weinig dekking aan te moedigen. Jonge huisartsen die zich in Brussel willen vestigen moeten nog meer steun krijgen.

U koestert de ambitie de steunmaatregelen te doen evolueren om de multidisciplinaire groepspraktijken en de vestiging in prioritaire wijken beter te ondersteunen en de facto beter tegemoet te komen aan de verwachtingen van een nieuwe generatie huisartsen.

Ik wil nogmaals de balans opmaken van de huidige hervorming, vooral na de crisis die we zojuist hebben doorgemaakt. Ik kom nu bij mijn vragen:

- Wat is de stand van zaken met betrekking tot de herziening van de ordonnantie tot organisatie van het Impulseo-systeem? Wat zijn de laatste ontwikkelingen?

- Werd op het terrein nagedacht over de beste manier om de opvangfunctie in multidisciplinaire praktijken te ondersteunen?
 
 
Antwoord    De verschillende elementen die in de inleiding van uw vraag zijn opgenomen, nemen inderdaad een aantal van de doelstellingen van de hervorming over.

Wat betreft de ondersteuning bij de installatie van huisartsen, blijkt uit de studie van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn over het aantal huisartsen uit 2018 dat er in veel wijken een tekort is.

Uit deze studie komen meerdere andere aspecten naar voor:
- 45% van de huisartsen in Brussel is ouder dan 55 jaar. De studie extrapoleert daarom het risico van een tekort naar 10 en 20 jaar.
- 86% van de huisartsen van de leeftijdscategorie 25-34 jaar werkt in groepspraktijken (mono- of multi-disciplinair). Dit is 61% voor de 35-44-jarigen en dit aantal daalt per hoger decennium tot 39, vervolgens 30 en daarna 22%. Er kan dus worden gesteld dat jonge artsen zich aangetrokken voelen tot groepspraktijken, met name multidisciplinaire praktijken.

Algemene geneeskunde omvat een psycho-medisch-sociale begeleiding van mensen. Multidisciplinaire eerstelijnscentra zijn gezien de sociaal-economische en gezondheidscontext van ons gewest, vooral in het kader van de huidige crisis, des te nuttiger in het BHG.

Daarom willen we, om jonge artsen aan te trekken en een kwaliteitsvolle begeleiding van de Brusselse bevolking te verzekeren, de Impulseo-premie toespitsen op bij voorkeur multidisciplinaire groepspraktijken.

Helaas hebben we, gezien de gebeurtenissen sinds maart, de Impulseo 1-premie niet verder kunnen aanpassen. Dit is evenwel een van onze prioriteiten voor de komende maanden.

Het onthaal bij de medische huizen wordt gefinancierd via de erkenning van de FGC die in het ambulante decreet is voorzien. Deze functie is essentieel voor de goede werking van de diensten en een kwaliteitsvol onthaal van de bevolking. Andere mechanismen, zoals de Impulseo II-premie, laten ook toe een secretariaat te financieren. Ook al is het onthaal veel ruimer dan wat men onder de term secretariaat zou kunnen verstaan, is het dankzij de premie toch mogelijk om ook deze functie te financieren.

In plaats van de bestaande systemen te versterken, vinden we het nu belangrijk om de erkenning van nieuwe medische huizen te ontwikkelen zodat de diensten die er recht op hebben, er ook van kunnen genieten. Dit is gepland voor dit jaar via de goedkeuring van twee structuren, en een budget voor 2021 wordt hiervoor ook voorzien.