Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het Tubbe-beheersmodel in de rusthuizen.

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 213)

 
Datum ontvangst: 27/08/2020 Datum publicatie: 12/11/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 06/11/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
24/09/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Het "Tubbe-model” is een ander model voor de organisatie en het beheer van rusthuizen uit Zweden, dat tot doel heeft ouderen hun leven te laten leiden zoals zij dat willen in een innovatief verpleeghuis, dat door de bewoners wordt beheerd en georganiseerd.

Tijdens de vorige zittingsperiode reisden verschillende parlementsleden - waaronder de cdH-volksvertegenwoordiger André du Bus - naar Zweden, naar de gemeente Tjörn, om een van deze rusthuizen te bezoeken. Het doel van dit bezoek, georganiseerd op initiatief van de Koning Boudewijnstichting, was om mijn collega's in het Parlement bewust te maken van deze vernieuwende manier van beheer van RH's waarbij ouderen kunnen deelnemen aan alle beslissingen: van de toewijzing van personeel tot het type activiteiten en de keuze van de dagmenu's. Deze nieuwe organisatiewijze voor rusthuizen kost de Zweedse overheidssector noch de privépersonen niet meer geld.

In België hebben verschillende rusthuizen al beslist om zich te organiseren rond het Tubbe-model in de vorm van een proefproject. Een volgende stap werd gezet op 24 augustus toen de Waalse minister voor Gezondheid, in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting - en na een projectoproep begin 2020 - aankondigde dat 36 nieuwe rust- en verzorgingstehuizen de steun van ervaren coaches zullen krijgen om het Tubbe-model te ontwikkelen voor een totaalbudget van 180.000 euro. De rusthuizen die deelnemen aan dit nieuwe avontuur worden begeleid door ervaren coaches. Een Waalse stuurgroep bestaande uit verschillende stakeholders, waaronder AVIQ, zal de voortgang van de projecten volgen.

De COVID-19 gezondheidscrisis heeft een grote impact gehad op onze senioren. De rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen werden wekenlang opzij geschoven. Het grote aantal doden in deze plaatsen, maar ook het grote ongemak dat de bewoners tijdens de crisis hebben ondervonden, kregen veel kritiek te verduren. Het is dus tijd om het model van de traditionele rusthuizen te herzien, maar ook om de manier waarop we naar onze senioren kijken te veranderen. Zij hebben natuurlijk ook recht op welzijn, veiligheid en erkenning. Daarom wil ik u de volgende vragen stellen:

- Welke doelstellingen heeft het Verenigd College in dit verband al vastgesteld?

- Wat vindt u van het initiatief van uw Waalse tegenhanger? Is een dergelijke projectoproep in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting aan de gang?
 
 
Antwoord    Tijdens deze legislatuur, willen we de kwaliteit van de omkadering binnen de rusthuizen verbeteren.

In dit verband is de ontwikkeling van het Tubbe-model of van enig ander model dat de zelfredzaamheid van de in de instellingen verblijvende ouderen bevordert, een van onze prioriteiten.

Op 9 september 2020, hebben we in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting een projectoproep gelanceerd ter ondersteuning van de Brusselse rusthuizen die het Tubbe-model willen ontwikkelen.

In totaal zullen tien rusthuizen in aanmerking komen voor steun tot 5.000 EUR - voor een totaal budget van 50.000 EUR.

Dit budget, dat ter beschikking wordt gesteld door Iriscare en de Koning Boudewijnstichting, zal de begeleiding van ervaren externe coaches binnen elk rusthuis over een periode van twee jaar financieren.

De projectoproep eindigt op 7 december.

De resultaten zullen uiterlijk op 31 januari 2021 worden meegedeeld.

Er wordt een begeleidingscomité opgericht dat bestaat uit de verschillende belanghebbenden, waaronder Iriscare, om de uitvoering van het project binnen de geselecteerde rusthuizen op te volgen.