Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de stand van zaken met betrekking tot de operationalisering van de ordonnantie inzake het eerstelijnszorgbeleid en de 0,5-functie.

Indiener(s)
Delphine Chabbert
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 178)

 
Datum ontvangst: 04/03/2021 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/03/2021 Te herformuleren tekst. Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
10/03/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
10/03/2021 Verwijzing commissie Gezondheid en Bijstand aan personen Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
20/10/2021 Nietig