Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende externe consultancy

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 568)

 
Datum ontvangst: 29/03/2022 Datum publicatie: 02/06/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 02/06/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/04/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
01/06/2022 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag   

Uit het Franse nieuws blijkt dat de regering weigert transparant te zijn over haar contracten met adviesbureaus, zoals onlangs door een onderzoekscommissie van de Senaat werd benadrukt.

In ons Gewest doen de regering en de overheidsdiensten, net als in Frankrijk, een beroep op externe consultants voor studies en analyses.

Ik zou u de volgende vragen willen stellen wat uw GGC-bevoegdheden betreft:

  • Welke (juridische of andere) externe consultancy-opdrachten hebben uw kabinet en de overheidsdienst(en) waarvoor u verantwoordelijk bent sinds het begin van de zittingsperiode aangevraagd?

  • Wat waren de doelstellingen daarvan?

  • Hoeveel heeft elk van de consultancy-opdrachten gekost?

  • Bestond er voor elk van de consultancy-opdrachten geen alternatief binnen de overheidsdienst? Zo niet, op basis van welke specifieke redenen kon daarover worden geoordeeld?

 
 
Antwoord    Overeenkomstig het gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16 mei 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen, en de toepassingsomzendbrieven ervan, worden de gegevens betreffende de overheidsopdrachten van de administraties automatisch gegenereerd op de website ‘datastore.brussels’.