Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de maatregelen die op het niveau van de GGC zijn genomen tijdens de hittegolf van de zomer van 2022

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 421)

 
Datum ontvangst: 07/09/2022 Datum publicatie: //
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: //
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/09/2022 Vraag om uitleg omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
12/09/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
12/09/2022 Verwijzing commissie Gezondheid en Bijstand aan personen Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
22/09/2022 Van de agenda gehaald. p.m.
22/09/2022 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag p.m.