Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de organisatie van kinderopvang

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 175)

 
Datum ontvangst: 10/11/2022 Datum publicatie: 12/01/2023 Referentie: B.I.V. 7 (22/23), Blz. 28
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 12/01/2023 Referentie: B.I.V. 7 (22/23), Blz. 31
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/11/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
16/11/2022 Verwijzing commissie Gezondheid en Bijstand aan personen Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
12/01/2023 Ontwikkeling Gladys Kazadi B.I.V. 7 (22/23) 28
12/01/2023 Tussenkomst Delphine Chabbert B.I.V. 7 (22/23) 30
12/01/2023 Tussenkomst Gilles Verstraeten B.I.V. 7 (22/23) 30
12/01/2023 Tussenkomst Françoise Schepmans B.I.V. 7 (22/23) 30
12/01/2023 Antwoord Alain Maron B.I.V. 7 (22/23) 31
12/01/2023 Repliek Gladys Kazadi B.I.V. 7 (22/23) 33