Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de procedures voor het onthaal en de begeleiding van patiënten in de ziekenhuizen van het IRIS-netwerk

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 675)

 
Datum ontvangst: 25/01/2023 Datum publicatie: 20/03/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 09/03/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/02/2023 Ontvankelijk
 
Vraag    Onlangs berichtte de pers over een volstrekt schandalige situatie waarbij een zwangere asielzoekster weggestuurd werd van de spoeddienst van het Universitair Ziekenhuis Brussel. Ze stond nochtans op het punt te bevallen. De jonge vrouw genoot geen medische dekking en kon het bedrag van 2.000 euro niet  betalen, dat de medewerker van de verloskamer zou hebben geëist, voordat hij haar kon opnemen.

De 23-jarige vrouw werd uiteindelijk opgenomen in het Universitair Verplegingscentrum Brugmann, dat deel uitmaakt van het Irisnetwerk en dus gesteund wordt door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Ik zou u de volgende vragen willen stellen:
  • Bent u als collegelid bevoegd voor Gezondheid specifiek ingelicht over dit dossier?
     
  • Hoe vaak komen dit soort problemen voor in de Irisziekenhuizen? Worden de betrokken personen systematisch opgenomen en verzorgd in zulke gevallen?
     
  • De Irisziekenhuizen hangen af van de GGC. Wat zijn de procedures voor het onthaal en de begeleiding van patiënten die zich aanmelden bij de zorgdiensten?

 
 
 
Antwoord    Ik dank u voor uw vraag.

1.
Ik werd net als u op de hoogte gebracht van deze situatie door de media, maar ook door de directie van het UVC Brugmann, dat deze patiënte moest opnemen nadat ze door het UZ Brussel was afgewezen.
Het UZ Brussel heeft aangegeven dat deze situatie uitzonderlijk was en dat de medewerker van de dienst Spoedgevallen die de patiënte heeft afgewezen, een sanctie heeft gekregen.

2.
Ik ben verbaasd over uw vraag die specifiek over de Iris Ziekenhuizen gaat, want in dit specifieke geval was het opnieuw een ziekenhuis van het IRIS-netwerk dat kon aantonen dat het aan zijn opvang- en zorgverplichtingen voldeed.

Anderzijds hebben wij in geen enkel ziekenhuis van het IRIS-netwerk of in een van de andere ziekenhuizen die onder de GGC vallen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest klachten in verband met deze kwestie ontvangen.

De ziekenhuizen van het IRIS-netwerk zijn immers, net als alle andere door de GGC erkende ziekenhuizen, in de eerste plaats verantwoordelijk voor de verzorging van patiënten. Bovendien hebben de openbare ziekenhuizen, zoals elke openbare dienst, de absolute plicht om toegankelijk te zijn voor elke burger. In dat kader is het hun verantwoordelijkheid om alle patiënten op te vangen, zonder enige sociale, economische, filosofische of religieuze discriminatie, en niet alleen in geval van nood.

3.
De procedures voor de opvang en begeleiding van patiënten die aankomen op spoedafdelingen of zorgeenheden zijn niet gereglementeerd. Goede praktijken op het gebied van de opvang en verzorging van patiënten worden geleerd in faculteiten Geneeskunde en in scholen voor verpleegkunde. In de federale wetgeving worden de taken en verantwoordelijkheden van elk beroep beschreven.
Bovendien past elk ziekenhuis gestandaardiseerde procedures toe voor de opvang en begeleiding van patiënten op basis van hun behoeften en in goede samenwerking met de gezondheidsprofessionals. De algemene directie van elk ziekenhuis neemt de verantwoordelijkheid op zich om aan die opvangverplichtingen te voldoen.