Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de maatschappelijke integratie van ouderen om de sociale samenhang te versterken

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 533)

 
Datum ontvangst: 14/04/2023 Datum publicatie: 25/05/2023 Referentie: B.I.V. 19 (22/23), Blz. 12
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 25/05/2023 Referentie: B.I.V. 19 (22/23), Blz. 13
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
26/04/2023 Vraag om uitleg omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
26/04/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
26/04/2023 Verwijzing commissie Gezondheid en Bijstand aan personen Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
25/05/2023 Ontwikkeling Gladys Kazadi B.I.V. 19 (22/23) 12
25/05/2023 Antwoord Alain Maron B.I.V. 19 (22/23) 13
25/05/2023 Repliek Gladys Kazadi B.I.V. 19 (22/23) 14