Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het rapport van het IPCC over het verband tussen de consumptie van vlees en het klimaat alsook de Good Food-strategie.

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 3)

 
Datum ontvangst: 03/09/2019 Datum publicatie: 16/10/2019 Referentie: B.I.V. 15 (19/20), Blz. 27
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: SO19 Datum antwoord: 16/10/2019 Referentie: B.I.V. 15 (19/20), Blz. 29
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
17/09/2019 Interpellatie omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
17/09/2019 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
17/09/2019 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/10/2019 Ontwikkeling Gladys Kazadi B.I.V. 15 (19/20) 27
16/10/2019 Antwoord Alain Maron B.I.V. 15 (19/20) 29