Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de gevolgen van de Week van de Mobiliteit voor de luchtkwaliteit in Brussel.

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 14)

 
Datum ontvangst: 24/09/2019 Datum publicatie: 16/10/2019 Referentie: B.I.V. 15 (19/20), Blz. 56
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 16/10/2019 Referentie: B.I.V. 15 (19/20), Blz. 57
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
02/10/2019 Interpellatie omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
02/10/2019 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
02/10/2019 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/10/2019 Ontwikkeling Gladys Kazadi B.I.V. 15 (19/20) 56
16/10/2019 Antwoord Alain Maron B.I.V. 15 (19/20) 57