Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het infrastructuur in de parken

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 40)

 
Datum ontvangst: 17/10/2019 Datum publicatie: 15/11/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 14/11/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/10/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De parken van ons Gewest moeten uitgerust zijn met infrastructuur voor ontspanning en netheid. Het is echter niet uitzonderlijk dat gemeenten het beheer van sommige van hun groene ruimten overlaten aan Leefmilieu Brussel om de kosten te drukken. Het Gewest, dat over een eigen beheer beschikt, erft bijgevolg ruimtes die in eerste instantie werden beheerd door lokale overheden, die niet evenveel investeerden in netheid en voorzieningen.

Ik had graag enkele toelichtingen over de voorzieningen gekregen:

- Hoeveel banken werden geïnstalleerd in elk van de door Leefmilieu Brussel beheerde parken? Zijn de cijfers veranderd tussen 2018 en 2019? Op basis van welke criteria en beslissingen?
- Hoeveel tafels werden geïnstalleerd in elk van de door Leefmilieu Brussel beheerde parken? Zijn de cijfers veranderd tussen 2018 en 2019? Op basis van welke criteria en beslissingen?
- Hoeveel vuilnisbakken werden geplaatst in elk van de door Leefmilieu Brussel beheerde parken? Zijn de cijfers veranderd tussen 2018 en 2019? Op basis van welke criteria en beslissingen?
- Hoeveel gescheiden ophalingen werden ingevoerd in elk van de door Leefmilieu Brussel beheerde parken? Zijn de cijfers veranderd tussen 2018 en 2019? Op basis van welke criteria en beslissingen?
- Hoeveel toiletten werden geïnstalleerd in elk van de door Leefmilieu Brussel beheerde parken? Zijn de cijfers veranderd tussen 2018 en 2019? Op basis van welke criteria en beslissingen?
 
 
Antwoord   

Contextualisering

De cijfers over de verschillende soorten straatmeubilair in de door Leefmilieu Brussel beheerde parken en tuinen, zijn tussen 2018 en 2019 niet veel veranderd (zie onderstaande referentietabel). Enerzijds omdat 2019, wat de investeringen betreft, een gewestelijk verkiezingsjaar was en de jaarlijks goedgekeurde begrotingen in twee werden gesplitst op basis van de beschikbare vastleggingen/uitgaven. Anderzijds, omdat er dit jaar, in tegenstelling tot de 4 voorgaande jaren, geen significante overdracht van terreinen - met meubilair - heeft plaatsgevonden.

Referentietabel

2014

2018

2019

Banken

1591 eenheden

2375 eenheden

2375 eenheden

Vuilnisbakken

1221 eenheden

1452 eenheden

1452 eenheden

Tafels

24 eenheden

30 eenheden

34 eenheden

Selectieve sorteerbakken

40 eenheden

70 eenheden

70 eenheden

Toiletten

9 eenheden

11 eenheden + 5 in de zomer

11 eenheden + 5 in de zomer

De meeste overdrachten van parken met straatmeubilair (een tiental sites) vonden plaats tussen 2014 en 2018. Het is daarom zinvoller om de cijfers voor 2019 te vergelijken met de cijfers voor 2014 om de gestelde vragen aldus op een passende manier te beantwoorden.

Hoeveel banken zijn er geïnstalleerd in elk van de parken die door Leefmilieu Brussel worden beheerd? Zijn deze cijfers veranderd tussen 2018 en 2019? Op basis van welke criteria en besluiten?

Het aantal door Leefmilieu Brussel beheerde banken is gestegen van 1591 eenheden in 2014 tot 2375 eenheden in 2019. Deze evolutie is te verklaren door de overname van nieuwe parken die door bepaalde gemeenten aan het Brussels Gewest zijn overgedragen, maar ook door de ingebruikname van nieuwe parken zoals Lijn 28 of de Promenade van De Zenne (met nieuwe stedelijke voorzieningen). Daarnaast wordt in bestaande parken de vernieuwing van het meubilair in het kader van het onderhoud ook gebruikt om op verzoek van de beheerder van de site, daar waar nodig, enkele eenheden toe te voegen (vooral in grote parken zoals het Jubelpark of Dudenpark).

Hoeveel vuilnisbakken zijn er geïnstalleerd in elk van de parken die door leefmilieu Brussel worden beheerd? Zijn deze cijfers veranderd tussen 2018 en 2019? Op basis van welke criteria en besluiten?

Het aantal vuilnisbakken dat door Leefmilieu Brussel wordt beheerd is gestegen van 1221 eenheden in 2014 tot 1452 eenheden in 2019. Deze evolutie is te verklaren door de overname van nieuwe parken die door bepaalde gemeenten aan het Brussels Gewest zijn overgedragen, maar ook door de ingebruikname van nieuwe parken zoals Lijn 28 of de Promenade van De Zenne (met nieuwe stedelijke voorzieningen). Daarnaast wordt in bestaande parken de vernieuwing van het meubilair in het kader van het onderhoud ook gebruikt om op verzoek van de beheerder van de site, daar waar nodig, enkele eenheden toe te voegen (met name in grote parken zoals het Jubelpark of de Koning Boudewijnpark).

Hoeveel tafels zijn er geïnstalleerd in de parken die door Leefmilieu Brussel worden beheerd? Zijn deze cijfers veranderd tussen 2018 en 2019? Op basis van welke criteria en besluiten?

Het aantal tafels dat door Leefmilieu Brussel wordt beheerd is gestegen van 24 eenheden in 2014 tot 34 eenheden in 2019. Deze evolutie is vooral te danken aan de geleidelijke installatie van tafels om picknicks in de grote Brusselse parken en langs de Groene Promenade te vergemakkelijken. De ingebruikname van "op maat gemaakte" tafels en banken was ook mogelijk in sommige parken als onderdeel van nieuwe inrichtingen (op het moment van hun ontwerp). De Promenade van De Zenne is een mooi voorbeeld.

Hoeveel selectieve sorteerbakken zijn er geïnstalleerd in elk van de parken die door Leefmilieu Brussel worden beheerd? Zijn deze cijfers veranderd tussen 2018 en 2019? Op basis van welke criteria en besluiten?

Het aantal Selectieve Sorteerbakken beheerd door Leefmilieu Brussel is gestegen van 40 eenheden in 2014 tot 70 eenheden in 2019. Deze evolutie is vooral te danken aan de geleidelijke installatie van Selectieve Sorteerbakken in sommige Brusselse parken, zoals het Georges Henripark en het Liedekerkepark, en vervolgens in Tour & Taxis, langs Lijn 28, de Promenade van De Zenne en de Vogelzang. Er zij op gewezen dat de organisatie van het legen van dit soort afvalbakken de inzet van aanzienlijke logistieke middelen vereist. Bovendien zijn sommige parken die meer blootgesteld zijn aan vandalisme en die gelegen zijn in minder gegoede of transitwijken (Kunstberg, Groene Promenade) minder geschikt voor goede selectieve sorteerpraktijken van gebruikers (toeristen of minder bewuste jonge tieners). De inzet van dit type meubilair is daarom vooralsnog marginaal, maar wel reëel.

Hoeveel toiletten zijn er geïnstalleerd in elk van de parken die door Leefmilieu Brussel worden beheerd? Zijn deze cijfers veranderd tussen 2018 en 2019? Op basis van welke criteria en besluiten?

Het aantal door Leefmilieu Brussel beheerde toiletten is gestegen van 9 eenheden in 2014 tot 11 eenheden in 2019 + 5 tijdelijke eenheden (droge toiletten in de zomer om de Guinguette’s te begeleiden). Deze evolutie is vooral te danken aan de geleidelijke installatie van toiletten in parken waar een aansluiting op de collector mogelijk is (vanuit een gebouw of een weg). De ingebruikname van de toiletten impliceert noodzakelijkerwijs een opvolging van het beheer en het onderhoud, waarvan de kosten alleen gerechtvaardigd zijn op plaatsen waar sociale controle mogelijk is (aanwezigheid van animatoren) en waar een groot aantal bezoekers wordt waargenomen, zoals in de Hallepoort, in het park van Laken of naast de speelruimte in het Georges Henripark (waardoor de investering op een nuttige manier kan worden afgeschreven).