Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de balans van de kiosken in de parken

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 48)

 
Datum ontvangst: 11/10/2019 Datum publicatie: 09/12/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 09/12/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/11/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op initiatief van de vorige minister van Leefmilieu, Céline Fremault, zijn de kiosken in de parken van ons Gewest tot grote bloei gekomen. De bedoeling van deze kiosken is de groene ruimten aantrekkelijker te maken en zij vrolijken nu 7 parken van ons Gewest op. Émile, Fabiola, Gisèle, Maurice, Henri, André en Jeanne brengen gezelligheid in Brussel en geven de bewoners van eenzelfde wijk de gelegenheid om nieuwe contacten te leggen.

De kiosken zijn op strategische plaatsen geïnstalleerd op een demonteerbare structuur en bieden biologische en lokale producten aan tegen een redelijke prijs, overeenkomstig het “Good Food”-charter. Zij zijn niet alleen een culinaire plaats, maar spelen ook een culturele en sportieve rol ten aanzien van de buurtbewoners via dansactiviteiten, voorleesactiviteiten, noem maar op.

Dit project ligt me na aan het hart. Ik zou graag willen dat dergelijke plaatsen blijven voortbestaan en ben zelfs voorstander van de opening van nieuwe kiosken. Vanuit dat oogpunt, heb ik de volgende vragen over dit onderwerp:

- Welke balans maakt u op van deze kiosken na hun driejarig bestaan?
- Wat is het bezoekpercentage?
- Zijn er nieuwe kiosken gepland? Zo ja, waar?
- De kiosken zijn gebaseerd op een voorlopig systeem en zijn momenteel geopend van mei tot september. Is men van plan om na te denken over een definitieve installatie van deze ruimten?
 
 
Antwoord    Welke balans kan u opmaken na 3 jaar kiosken.

De balans na 3 jaar kiosken in de parken is positief.

De kiosken hebben tot doel het leven in de parken te dynamiseren en buurtbewoners een gezellige en laagdrempelige ontmoetingsplek in het groen te bieden waar ze kunnen genieten van kwaliteitsvolle, gezonde en lokale producten. De kiosken promoten enerzijds ‘Good Food’ en doen zo aan bewustmaking rond duurzame voeding en duurzaam ondernemen. Anderzijds bieden ze aan buurtbewoners en organisaties een platform om gratis activiteiten te organiseren of er aan deel te nemen, zoals yoga, tai-chi, dans, concertjes, … . Op deze manier bouwen ze mee aan de sociale cohesie van de buurt.

Het eerste jaar, in 2017, was een testjaar. De weersomstandigheden waren die zomer niet ideaal voor buitenactiviteiten, maar ondanks dit obstakel kunnen we toch spreken van een succes voor het eerste jaar. Er was weliswaar een groot verschil in bezoekersaantallen en populariteit tussen de verschillende locaties. (top: Duden, staart: Koning Boudewijn). Voor de uitbater betekende dit dat de goed werkende locaties het verlies konden compenseren voor de minder bezochte locaties, waardoor het project in zijn geheel toch rendabel bleef.

2018 werd een topjaar, mede door de uitzonderlijk zonnige en warme zomer. Daarnaast konden de kiosken verder bouwen op de bekendheid van 2017. We zagen de bezoekersaantallen voor de meest populaire kiosken sterk toenemen. De minder bezochte kiosken bouwden stilaan een trouw publiek van buurtbewoners op en wonnen aan populariteit.

Deze trend heeft zich doorgezet in 2019. Hoewel het weer iets wisselvalliger was, heeft dit niet veel invloed gehad op de werking en populariteit van de kiosken, het bewijs dat het concept er in geslaagd is om op een periode van 3 jaar een trouw en enthousiast publiek op te bouwen, dat ook echt naar deze kiosken komt om elkaar te ontmoeten en om deel te nemen aan de activiteiten. Zeker voor de kiosken die in het begin minder publiek aantrokken (Koning Boudewijn, Georges Henri, in 2019 ook Laken) kunnen we stellen dat het doel van het creëren van een zekere sociale cohesie en dynamiek steeds beter werkt. Dit zijn de kiosken die echt buurtbewoners aantrekken, die er hun vaste plek van gemaakt hebben en zelf ook steeds vaker voorstellen doen voor activiteiten.

Iedere kiosk kent zijn eigen dynamiek, afhankelijk van het park, de buurt en het publiek dat de kiosk bezoekt. Dit weerspiegelt goed de diversiteit van onze Brusselse buurten.

De voornaamste uitdagingen die zich in de loop van deze 3 jaar hebben voorgedaan betreffen geluid(soverlast), sorteren en verwijderen van afval, de ontoereikendheid van 1 toilet voor sommige locaties, logistiek (leveringen, voertuigen in de parken), problemen met de infrastructuur (veiligheid en inbraken, afvoer afvalwater Duden, beperkte stockageruimte, stof en hygiëne module bar) en het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning voor 5 maanden in de geklasseerde parken.

Voor de meeste problemen of moeilijkheden die zich hebben voorgedaan zijn er in de loop van de 3 jaren oplossingen gevonden en verbeteringen aangebracht. Er blijven echter enkele pijnpunten op te lossen.
2) Wat is het aanwezigheidspercentage?
Exacte cijfers over de bezoekersaantallen zijn moeilijk te geven.
Voor 2018 werden volgende cijfers genoteerd:
- Duden : +/-210pers/dag
- Jubelpark : +-350pers/d. Op drukke dagen tot 600
- Georges Henri : +-100pers/d
- Abdij Ter Kameren : +-200pers/d. Op drukke dagen tot 400
- Koning Boudewijn : +-80pers/d

Voor 2019 heeft de uitbater een stijging vastgesteld van ongeveer 20% op zonnige dagen.

Van de nieuwe kiosken in 2019 is de kiosk in het Rood Klooster qua bezoekers te vergelijken met Georges Henri, de nieuwe kiosk in Laken met Koning Boudewijn gedurende het 1
e jaar.

3) Zal het aantal nieuwe kiosken worden uitgebreid? En, zo ja, waar?
Op dit moment is er geen uitbreiding van het aantal kiosken voorzien.
Heel wat parken zijn niet geschikt voor het soort activiteiten van een kiosk. Bovendien vergt de opvolging ervan een aanzienlijke investering, zowel financieel als qua personeel. Om een goede opvolging van het project te verzekeren zijn de middelen qua personeel momenteel te beperkt.
4) Als tijdelijke voorziening, zijn de kiosken momenteel geopend van mei tot september. Wordt er nagedacht over een definitieve installatie van de kiosken?
Een permanente installatie van de kiosken werd al geopperd.
Deze optie zou echter een grondige analyse vragen. Voor sommige van de huidige locaties kan het een optie zijn, maar voor de meeste parken lijkt dit niet de beste oplossing.
Enerzijds zou dit aanzienlijke investeringen vragen, anderzijds zou dit het DNA van het project grondig wijzigen.
Er zou grondig moeten nagedacht worden over de bestemming van het gebouw, op welke manier het uitgebaat zou worden, of het in de zomer een andere werking zou kennen dan in de winter, etc. Op korte termijn is deze optie dus nog niet aan de orde.