Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het project PLAGE voor scholen in het kader van het beleid voor de renovatie van de schoolgebouwen.

Indiener(s)
Kalvin Soiresse Njall
aan
Alain Maron, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve democratie (Vragen nr 69)

 
Datum ontvangst: 02/12/2019 Datum publicatie: 12/02/2020 Referentie: B.I.V. 68 (19/20), Blz. 48
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 12/02/2020 Referentie: B.I.V. 68 (19/20), Blz. 49
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/01/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/01/2020 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/02/2020 Ontwikkeling Kalvin Soiresse Njall B.I.V. 68 (19/20) 48
12/02/2020 Antwoord Alain Maron B.I.V. 68 (19/20) 49
12/02/2020 Repliek Kalvin Soiresse Njall B.I.V. 68 (19/20) 51