Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de loonkloof bij het Brusselse overheidspersoneel

Indiener(s)
Luc Vancauwenberge
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 53)

 
Datum ontvangst: 21/01/2020 Datum publicatie: 19/02/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 18/02/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
24/01/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De loonkloof tussen mannen en vrouwen in België blijft een belangrijke bron van ongelijkheden waarvan vrouwen het slachtoffer zijn. In de overheidssector is die loonkloof duidelijker bij contractuele dan bij statutaire medewerkers. Dat vermeldt het instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in zijn studie van 2017.
Om de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen in het Brussels Gewest te verminderen, is een nauwkeurige monitoring van de situatie van de loonkloof nodig.
Onze vragen zijn dus de volgende:
wat is de loonkloof tussen vrouwen en mannen op het vlak van
- gemiddelde bruto uurlonen voor alle statutaire medewerkers van de plaatselijke besturen?
- gemiddelde bruto uurlonen voor alle contractuele medewerkers van de plaatselijke besturen?
- gemiddelde bruto uurlonen voor alle statutaire ambtenaren van het Gewest?
- gemiddelde bruto uurlonen voor al het contractuele personeel van het Gewest?
- gemiddelde bruto jaarlonen voor alle statutaire medewerkers van de plaatselijke besturen?
- gemiddelde bruto jaarlonen voor alle contractuele medewerkers van de plaatselijke besturen?
- gemiddelde bruto jaarlonen voor alle statutaire ambtenaren van het Gewest?
- gemiddelde bruto jaarlonen voor al het contractuele personeel van het Gewest?
 
 
Antwoord    Wat is de loonkloof tussen vrouwen en mannen in termen van
- gemiddelde bruto jaarsalarissen voor het geheel van de statutaire gewestelijke ambtenaren ?
- gemiddelde bruto jaarsalarissen voor het geheel van het contractueel gewestelijk personeel ?

Ik wil er bij het begin van opmerken dat de berekeningen zijn gemaakt op basis van de gegevens die momenteel beschikbaar zijn voor talent.brussels, d.w.z. de gegevens van de volgende instellingen : Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Net Brussel, Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest, Brussels Instituut voor Milieubeheer, Actiris, Gewestelijke Vennootschap van de Haven van Brussel, Citydev, Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Innoviris, Brussel Stedenbouw en Erfgoed, Brussel Fiscaliteit en talent.brussels. Dit betreft 9.170 werknemers.

Vragen
Op basis van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te definiëren en te berekenen, hebben we:


Sexe=M


Sexe=F

écart salarial
Effectif Tot

Variable d'analyse : cout salarial


Variable d'analyse : cout salarial


Statut

Moyenne


Statut

Moyenne


C

36688,40


C

39106,73

-6,59%

S

41043,62


S

49924,06

-21,64%

NB : N=9170. C=contractuel, S=statutaire, cout salarial est le barème annuel indexé.

Source: collecte de données par le biais de certaines institutions bruxelloises – Calculs : talent.brusselsHet statuut van de ambtenaren en de contractuele personeelsleden voorziet weddeschalen zonder M/V-onderscheid. In bovenstaande analyse ziet u dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen negatief is. Dit vertaalt zich in een loonkloof ten gunste van vrouwen omdat het gemiddelde bruto jaarinkomen van vrouwen hoger is dan dat van mannen. We verklaren dit met name door de specifieke kenmerken van bepaalde instellingen. We vinden inderdaad de meeste jobs op niveau D en E bij grote regionale werkgevers (vb : Net Brussel, DBDMH, BIM), en bovendien vallen deze jobs bijna uitsluitend ten deel aan mannen.

Voor wat de lokale besturen betreft, zou ik u graag verwijzen naar het antwoord dat zal worden gegeven door mijn collega bevoegd voor lokale besturen, Minister Bernard Clerfayt.