Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het exclusiviteitscontract van het Gewest met de firma Pitpoint inzake laadpalen voor elektrische voertuigen

Indiener(s)
Luc Vancauwenberge
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 195)

 
Datum ontvangst: 14/01/2020 Datum publicatie: 03/03/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 26/02/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
24/01/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Het Gewest heeft een exclusiviteitscontract afgesloten met de firma Pitpoint voor de installatie van 100 elektrische laadpalen tegen 31/12/2019. De firma had er op de overeengekomen datum slechts 17 geïnstalleerd.
In La Libre Belgique van 13 januari verklaart u het contract niet te willen verbreken, omdat dat een begrotingskost zou meebrengen voor contractbreuk. Het lijkt er echter op dat de firma haar deel van het contract niet is nagekomen.
Onze vragen:
- Aangezien het de firma is die haar deel van het contract niet is nagekomen, waarom zou het Gewest dan moeten betalen om het contract te verbreken?
- Om welke redenen gaat het om een exclusiviteitsovereenkomst?
- Welke garanties hebt u dat de firma haar verplichtingen nog zal nakomen? En binnen welke termijnen?
- Wat doet u om ervoor te zorgen dat de firma haar contract nakomt?
 
 
Antwoord    Ik verwijs graag naar de antwoorden die ik op 3/12/2019 in de Commissie Mobiliteit gegeven heb op de interpellaties hierover.