Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende de gemeentefiscaliteit inzake opcentiemen op de PB en op de onroerende voorheffing.

Indiener(s)
John Pitseys
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 9)

 
Datum ontvangst: 27/01/2020 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/01/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
29/01/2020 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
17/02/2020 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken John Pitseys