Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de coworkingruimte "PLAY for PEACE" in Sint-Jans-Molenbeek

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 69)

 
Datum ontvangst: 05/02/2020 Datum publicatie: 03/03/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 02/03/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
17/02/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op 19 maart laatstleden heeft "Play 4 Peace", een vzw onder de hoge bescherming van koning Philippe, haar eerste ruimte aan de Gabrielle Petitstraat in Sint-Jans-Molenbeek officieel in gebruik genomen. U was aanwezig, net als de voormalige minister bevoegd voor welzijn, Céline Fremault.

De oppervlakte van 530 m
2 telt een dertigtal kantoren en vergaderzalen voor opleidingen en workshops. De vzw, die sport wil gebruiken om vrede, dialoog en ontwikkeling te bewerkstelligen, heeft de ambitie om er een ideale ruimte te creëren om te werken en sportieve en sociale projecten uit te bouwen. Het is de eerste incubator in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die aan sport gewijd is. We hebben het project gesteund.

De coworkingruimte viert binnenkort zijn eerste verjaardag. Het is dan ook tijd om een eerste balans op te maken. Ik wens u dan ook de volgende vragen te stellen:

- Hoeveel bezoekers kreeg de coworkingruimte tijdens het eerste jaar van zijn bestaan over de vloer?
- Welke diensten worden het meest gebruikt? Welke partners maken er gebruik van?
- Hoeveel evenementen werden er sinds de opening georganiseerd? Op welke manieren?
- Hoeveel zalen werden tijdens het eerste bestaansjaar gereserveerd? Waarvoor?
- Heeft de vzw haar aanbod aangepast om het gebruik ervan te stimuleren of vindt u dat niet nodig?
- Hoe verzamelt de vzw de meningen en opmerkingen van de personen of verenigingen die de ruimte gebruiken? Heeft ze samen met uw kabinet en bestuur deelgenomen aan een evaluatie van de huidige regeling?
- Hoe beoordelen, tot slot, de regering en u de activiteiten? Bent u van plan "Play 4 Peace" op een andere manier te steunen?
 
 
Antwoord    In antwoord op uw schriftelijke vraag, ben ik zo vrij te verwijzen naar het antwoord dat door de Minister-President zal worden gegeven.