Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de extra middelen waarin de regering voorziet voor de werknemers van de LRB’s

Indiener(s)
Luc Vancauwenberge
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 133)

 
Datum ontvangst: 12/02/2020 Datum publicatie: 02/03/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 02/03/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/02/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In de notulen van de beslissingen van de regering staat dat in 2020 8 miljoen euro wordt uitgetrokken voor het optrekken van de laagste lonen in de openbare ziekenhuisnetwerken, door middel van een diepgaande vergelijkende analyse per schaal en per graad tussen de loonschalen van de Brusselse openbare ziekenhuizen en die van de RVT’s van de OCMW’s, alsook die van de Vlaamse en Waalse openbare ziekenhuizen, alsook met de IF-IC-schalen die geleidelijk aan in werking zullen treden in alle openbare en private ziekenhuizen van het Koninkrijk.
In andere notulen van de beslissingen van de regering staat dat in 2020 15 miljoen euro wordt uitgetrokken bij wijze van nieuwe steun van het Gewest aan de plaatselijke besturen en dat de regering het principe goedkeurt van een systeem voor de harmonisering van de geldelijke statuten van de medewerkers van de plaatselijke besturen, op zijn minst de loonschalen en de voornaamste factoren die de vergoeding van de medewerkers bepalen, op basis van die van de plaatselijke besturen van de andere Gewesten.
Kunt u ons de details bezorgen van de uitgaven die die twee budgetten moeten dekken?
Kunt u ons de berekeningen bezorgen waarmee u die cijfers hebt kunnen bepalen?
 
 
Antwoord    Wat de loonsverhoging van het gemeentepersoneel betreft, heb ik alle op heden beschikbare details gegevens tijdens de zitting van de Commissie Binnenlandse Zaken van 18 februari 2020 als antwoord op verschillende vragen daarover gesteld door volksvertegenwoordigers.

Bijgevolg nodig ik u uit om het verslag van bovengenoemde zitting te lezen.

Voor de vragen in verband met het personeel van de publieke ziekenhuisnetwerken verwijs ik u door naar mijn collega’s, de ministers Van den Brandt en Maron.