Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de voortzetting van het beleid inzake milieueducatie en de sensibilisering rond het leefmilieu.

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 70)

 
Datum ontvangst: 21/02/2020 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
04/03/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
04/03/2020 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement