Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de zero waste challenge 2020.

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 325)

 
Datum ontvangst: 25/05/2020 Datum publicatie: 09/07/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 08/07/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
04/06/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Eind 2018 organiseerde Leefmilieu Brussel de eerste editie van de Zero Waste Challenge. In dat kader werden 50 gezinnen geselecteerd om de uitdaging aan te gaan om hun hoeveelheid afval te verminderen. 30 van die 50 gezinnen hebben hun afval met 30% kunnen verminderen. Dat cijfer is bemoedigend wanneer men weet welk positief effect een vermindering van ons afval heeft in het kader van onze strijd tegen de opwarming van de aarde.

Dit jaar heeft Leefmilieu Brussel beslist om het experiment te herhalen en 574 personen geselecteerd van verschillende profielen wat betreft de gezinssamenstelling, de locatie en het soort woning.

De Challenge zou acht maanden duren, van midden februari tot midden oktober 2020. Om die uitdaging aan te gaan, moesten de geselecteerde gezinnen persoonlijk worden begeleid via praktische workshops en via ontmoetingen om uit te wisselen tussen challengers.

In dat verband wil ik u de volgende vragen stellen:

- Hoe werd de Challenge uiteindelijk georganiseerd, gelet op de context van Covid-19? Moest het proces enigszins worden gewijzigd? Werd de periode van de Challenge verlengd tot na oktober?

- Volgens het programma op de website van Leefmilieu Brussel staat op 16 juni 2020 een voormiddag met experten en deelnemers aan de Challenge gepland. Gaat die ontmoeting door of is ze afgelast? Indien ze doorgaat, onder welke vorm zal dat gebeuren?

- Hoe zit het met de workshops die niet konden worden gegeven wegens de lockdown? Worden zij uitgesteld of afgeschaft?
 
 
Antwoord    1)

Ter herinnering: het begeleidingssysteem voor de deelnemers bestaat uit een bewustwording van de hoeveelheden afval, ontmoetingen, stimulansen om te experimenteren en opleidingen.

Wat de bewustwording van het geproduceerde afval betreft, wordt de deelnemers gevraagd hun afval te wegen aan het begin en het einde van de uitdaging gedurende een maand; dit levert ook cijfers op om aan te tonen dat het mogelijk is om minder afval te produceren.

Het doel van de ontmoetingen is de deelnemers instrumenten aan te reiken, maar vooral hen in staat te stellen goede praktijken uit te wisselen, aangezien de oplossingen soms zeer individueel of lokaal zijn (bijvoorbeeld het vinden van een melkleverancier met verpakkingen met statiegeld in een bepaalde gemeente). Het advies van de andere deelnemers is een motiverend element dat zeer gewaardeerd wordt door de deelnemers, die zich herkennen in de genoemde levenssituaties. Er zijn drie ontmoetingen gepland in het proces, in februari, juni en oktober.

De deelnemers kunnen ook drie workshops kiezen om hun kennis van een thema te verdiepen uit verschillende onderwerpen, gaande van een bezoek aan het sorteercentrum tot een opleiding rond composteren, via de organisatie in de keuken, de strijd tegen voedselverspilling, ontrommeling, enz.

Om de veranderingsdynamiek in stand te houden, ontvangen de deelnemers uitdagingen per e-mail.

Als gevolg van COVID-19 zijn de workshops omgevormd tot ‘workshops op afstand’ via teleconferenties. Sommige workshops waarbij de praktijk belangrijker is, zijn uitgesteld in afwachting van de afbouw van de inperkingsmaatregelen.

Opgemerkt moet worden dat de overgang naar zero afval tijdens een crisisperiode gecompliceerder is. Dat is wat meer dan 65 % van de deelnemers die hebben gereageerd op een door Leefmilieu Brussel uitgevoerde enquête, heeft verklaard. Ze vinden dat de crisis een ongunstige tot zeer ongunstige invloed heeft gehad op hun streven naar zero afval. Er moet ook rekening worden gehouden met een zekere ontmoediging als gevolg van het feit dat gezinnen al zwaar op de proef zijn gesteld door de gezondheidscrisis.

Over het geheel genomen is het begeleidingssysteem voor de deelnemers gehandhaafd. De termijn zal niet worden uitgesteld.


2)


De tweede ontmoeting van de deelnemers is inderdaad georganiseerd op 13 juni via videoconferentie. Er hebben 31 personen deelgenomen aan de bijeenkomst. De sessie is georganiseerd in drie verschillende momenten: een presentatie van verschillende getuigenissen van deelnemers met betrekking tot de kleine uitdagingen waar ze voor stonden, een werk in subgroepen om de successen en moeilijkheden te delen, en een vraag- en antwoordsessie met Sylvie Droulans, een blogster uit Etterbeek die uitlegde hoe zij erin slaagde om zero afval te blijven tijdens de crisis.


3)


De workshops die gericht waren op de bewustwording zijn geschrapt als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19. Het betreft voornamelijk bezoeken, zoals een bezoek aan het sorteercentrum of de verbrandingsoven. Deze workshops hadden in maart moeten plaatsvinden.

Enkele meer praktische workshops zijn uitgesteld en zullen in juni, juli of augustus plaatsvinden. Het gaat bijvoorbeeld om workshops over compostering, het maken van schoonmaakproducten of het maken van cosmetische producten.

De workshops met betrekking tot herstellingen of upcycling dreigen te worden geschrapt omdat het complexer is om de deelnemers tijdens de vakantieperiode te vragen. Bovendien zijn dit thema's die veel bewustmaking vereisen om te ontdekken dat herstelling of upcycling mogelijk is. Een groter aantal workshops is daarom nodig om echt kennis op te doen.

De uitdaging wordt aangepast naarmate er beslissingen over de afbouw van de inperkingsmaatregelen worden genomen. Voorlopig zijn er geen plannen om de afsluitingsdatum in oktober uit te stellen.