Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt.

Indiener(s)
Nicole Nketo Bomele
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 158)

 
Datum ontvangst: 22/06/2020 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
24/06/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
24/06/2020 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
08/07/2020 Van de agenda gehaald.
08/07/2020 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag