Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende eventuele opslag van ammoniumnitraat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 427)

 
Datum ontvangst: 07/08/2020 Datum publicatie: 19/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 18/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/08/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op dinsdag 4 augustus omstreeks 18.00 uur hebben twee explosies in de haven de stad Beiroet in Libanon in puin gelegd. De gevolgen waren dramatisch: honderden doden, duizenden gewonden en honderdduizenden daklozen. De oorzaak van de explosies zou de massale opslag van 2.750 ton ammoniumnitraat in de haven van de Libanese hoofdstad zijn.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

- Kunt u, gelet op de grote risico’s die gepaard gaan met de opslag van ammoniumnitraat, meedelen of er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een dergelijke opslagplaats bestaat? Zo ja, waar? Hoeveel ton wordt er opgeslagen? Wat is het doel daarvan? Welke onderneming(en) beheert/beheren de voorraad? Welk bestuur of welke besturen is of zijn belast met de controle? Is er een coördinatie met de andere gezagsniveaus opgezet? Wanneer werd de laatste controle uitgevoerd? Zijn er sinds de ramp in Beiroet specifieke maatregelen getroffen?

- Tegelijkertijd heeft de Waalse minister van Leefmilieu, Céline Tellier, op woensdag 5 augustus meegedeeld dat ze de Waalse administratie opdracht heeft gegeven om een audit uit te voeren bij de Waalse Seveso-bedrijven die ammoniumnitraten gebruiken. Wordt/is een dergelijke maatregel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ingevoerd of gepland? Zo ja, kunt u de datums van de controles, de plaatsen en de opgeslagen hoeveelheden per doorgelichte onderneming vermelden? Zo neen, kunt u dan uitleggen waarom niet?
 
 
Antwoord    1)
Er bestaan twee vormen van ammoniumnitraat, het zuiver technische product en ammoniumnitraat dat als meststof wordt gebruikt. Het zuivere product heeft de explosie in Libanon veroorzaakt. Als meststof gebruikt ammoniumnitraat is veel minder gevaarlijk omdat het een verdunning van het zuivere product is.

Volgens de informatie van Leefmilieu Brussel is er geen ammoniumnitraat opgeslagen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor de opslag van meer dan 300 kg ammoniumnitraat is een milieuvergunning vereist. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd geen enkele milieuvergunning voor dit type van opslag afgeleverd.


2)
Een dergelijke maatregel is niet genomen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, aangezien er geen SEVESO-onderneming is die ammoniumnitraat opslaat op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De drie SEVESO-ondernemingen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest slaan brandstof op in tanks.