Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de toekenning van stemrecht bij de gewestelijke verkiezingen aan de buitenlandse onderdanen die in Brussel wonen.

Indiener(s)
Pepijn Kennis
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 211)

 
Datum ontvangst: 15/10/2020 Datum publicatie: 26/10/2020 Referentie: B.I.V. 21 (20/21), Blz. 24
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 26/10/2020 Referentie: B.I.V. 21 (20/21), Blz. 26
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/10/2020 Vraag om uitleg omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
19/10/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
19/10/2020 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
26/10/2020 Ontwikkeling Pepijn Kennis B.I.V. 21 (20/21) 25
26/10/2020 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 21 (20/21) 26
26/10/2020 Repliek Pepijn Kennis B.I.V. 21 (20/21) 26