Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de Brussel’Air-premie.

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 613)

 
Datum ontvangst: 15/10/2020 Datum publicatie: 11/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 09/12/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/10/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De LEZ vervolgt zijn weg en steeds meer voertuigen zullen worden verboden in Brussel. Om de overgang effectief te laten zijn, moeten gebruikers hun gedragspatronen veranderen. Om de modal shift te stimuleren, voerde de regering de Brussel'Air-premie in, waardoor degenen die hun auto wegdoen een premie kunnen krijgen. Daaromtrent wil ik u de volgende vragen stellen:

- Wat is de ontwikkeling van de vraag naar deze premie sinds het aantreden van uw regering? Zijn alle aanvragen ingewilligd?

- Hoever is uw regering gevorderd met de wijzigingen die moeten worden aangebracht in deze premie met het oog op het bestaan van de LEZ?

- Wat is het totale budget voor de Brussel'Air-premie? Zal het stijgen voor 2021?
 
 
Antwoord    Sinds mijn aantreden in augustus 2019 zijn er alles samen 1.246 premies toegekend. In diezelfde periode werden amper 58 door burgers ingediende aanvragen geweigerd.

Tegen het einde van het jaar zou een ontwerp van besluit dat een aantal principes van de huidige premie herbekijkt in eerste lezing aan de regering worden voorgelegd.

In 2020 werd voor het Brussel’air-project een totaalbedrag van 750.000 euro op de begroting uitgetrokken. Op basis van de eerste begrotingsraming 2021 kan ik u bevestigen dat dit budget fors zou moeten worden opgetrokken.